Get Adobe Flash player

Kerst


Zoals de zwangerschap de voorbereidingstijd voor de geboorte van een nieuw mensenkind is, zo is de advent de voorbereidingstijd voor het kerstfeest. Het feest waarbij we de geboorte van Jezus vieren. Centrale woorden hierbij zijn dus: voorbereiden en geboorte. Nu kunt u zich afvragen waarom wij nu een geboorte moeten voorbereiden die toch al ruim 2000 jaar geleden heeft plaats gevonden. Om tot een antwoord te komen zullen we eerst even stilstaan bij datgene wat zich nu in de natuur om ons heen afspeelt.

De herfstbladeren hebben hun kleurenpracht verloren en zijn op de tegels of in de tuinen gevallen. De meeste bessen hebben hun weg door een vogelmaag volbracht en de vruchten zijn geoogst. Alles wat in de afgelopen zomer tot bloei is gekomen is tot rijping volgroeit en schenkt mens, dier en aarde nu nieuwe levenskracht.

En dan voltrekt zich een wonder, want… in plaats van opnieuw op te gaan groeien en op te bloeien houdt de plantenwereld zich terug. De akkers worden omgespit, de naakte aarde wordt bloot gelegd en zij wacht…. Ook in de dierenwereld komen we dit fenomeen tegen. Veel dieren trekken zich nu in hun hol terug en houden daar hun winterslaap, zodat ze kunnen dromen….

En wij, ja wat doen wij. De mensen in de mensenwereld? Wij, de enige wezens in de schepping die door God zijn begiftigd met verstand zodat wij de mogelijkheid hebben gekregen om keuzes te maken. En tegenwoordig is het zelfs zo dat, als we zelf geen keuze maken, er voor ons gekozen wordt en we opgezogen worden in de grote grijze massa! Dan neemt de commercie het van ons over en zien we onszelf haastig langs allerlei winkels rennen om voor iedereen lekkers en moois te kiezen en te kopen. En als de dag van het feest dan is aangebroken zijn we zo moe, dat we er niet meer van kunnen genieten. We zien dan wel de blije gezichtjes van de kinderen maar kunnen de vreugde niet echt met ze meebeleven omdat ons de energie daartoe ontbreekt.

Herkent u het beeld? Nou, dan is het nu tijd om wakker te worden en onszelf eens af te vragen hoe we het tij kunnen keren(het gereed maken van de akker). Zodat we ons niet mee laten slepen door alles wat er van buitenaf op ons afkomt (dierenwereld), maar dat we onze keuzes kunnen gaan maken (mensenwereld). En als we dat met bewustzijn doen, dan kan er iets nieuws in ons geboren worden (kerst-impuls)!

Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. We kennen allemaal het verhaal van de volkstelling en de tocht onder erbarmelijke omstandigheden van Maria en Jozef. Die eindigt in de stal, waar midden in de nacht het kerstkind, de zoon van God, geboren wordt.