Get Adobe Flash player

Nieuws

De betekenis van het Sint Maartenfeest


Martinus de strijdbare (held), geboren in het jaar 316 na Christus. Toen hij 10 jaar was kwam hij voor het eerst met de Christenen in aanraking en zag hij voor het eerst een kruis. Zijn vader was een voornaam man in het leger van Italië̈, wiens grootste wens was dat Martinus in zijn voetsporen zou volgen. Opmerkelijk en uitzonderlijk voor die tijd was de hoge functie die Martinus bekleedde in het leger, en het respect waarmee hij zijn "ondergeschikten" behandelde, reeds op 15- jarige leeftijd.

De Legende.

Martinus moest een zware tocht ondernemen met het leger. Zo kwam hij op zijn 18e met zijn legeronderdeel aan bij de stad Amiens. Het was koud, bijna donker, de poorten zouden weldra gaan sluiten en het leger moest zich haasten om op tijd binnen de muren van de stad te zijn. Maar Martinus zag buiten de poort een arme bedelaar. Martinus had hem niets te geven, geen brood of aalmoes. Hij aarzelde echter niet en sneed zijn mantel in twee en gaf een helft aan de bedelaar. 's Nachts verscheen in een droom Christus aan zijn bed met om zijn schouders de halve mantel van de bedelaar. Christus spreekt tot de engelen: "Ziehier Martinus, nog niet eens gedoopt, heeft mij gekleed." Hierop besluit Martinus zich te laten dopen, hij verlaat het leger en wijdt zijn verdere leven aan het geloof.

Elkaar zien en ontmoeten.

Sint Maarten is het eerste feest van de grote advent. Het is ook het eerste feest dat in het teken staat van het licht, maar ook van elkaar zien en delen. De natuur toont zich op zijn aller ruwst, de mens trekt naar binnen in de warme omhulling van het huis en ontsteekt er het vuur en de lichten. Waarom gaf Maarten niet zijn hele mantel? Wat is dat voor een gift, een halve mantel? Een mantel was een rijk bezit, waar je een half leven mee deed. Kleding werd eindeloos versteld en als je nagaat dat de soldaten hun hele uitrusting inclusief paard zelf van hun soldij moesten betalen, geen vetpot, dan kun je wel nagaan dat die mantel een zeer kostbaar bezit was, die ook nog eens als deken diende. Maar er schuilt nog een diepere betekenis in het schenken van de halve mantel. Dit feest gaat over delen. Maarten was een verstandig man, hij deelde de mantel, hij hield ook nog wat voor zichzelf. Als bedelaar krijg je een halve mantel, die van buitenaf naar je toe kan komen, de andere helft zul je zelf door eigen innerlijke activiteit moeten laten ontstaan. Een ander kan jou niet geheel omhullen, je zult er zelf ook aan moeten bijdragen. Dat geldt zelfs voor een baby. Anderzijds moet de schenker niet onverstandig zijn. Het is goed te delen, maar niet zo, dat je zelf bevriest. Roofbouw op jezelf plegen door je helemaal weg te schenken maakt je uiteindelijk tot een bedelaar. De omhulling die wij iemand schenken moet niet verstikkend zijn, maar de ander in zijn waarde laten en hem/haar innerlijke kracht geven om door te gaan en uiteindelijk zelf weer het heft in handen te nemen.

Het keerpunt.

Terwijl Martinus nog in het leger diende (onder de keizer) moest er een grote slag geleverd worden. Martinus zei: “Ik ga ongewapend de strijd in". De keizer vond dat Maarten laf was, maar kreeg ongelijk toen de andere partij van de slag afzag. Zo bleef Martinus gespaard. Hoewel hem hoge banen werden aangeboden koos hij bewust voor een sober, karig leven. Hij wordt uiteindelijk bisschop van Tours en hier worden vele wonderen aan hem toegeschreven. Hij sterft op 11 november 397.

De ontwikkeling van het feest.

Eerst was het Sint Martinusfeest een feest voor iedereen, waarbij men in processie liep. Later werd het een kinderfeest. De boeren maakten het land klaar voor de winter. De rijke oogst lag in de schuren. De kinderen togen met "bedelzakjes" langs de deuren en kregen dan noten, vruchten en fruit mee.
Bron: Vrije Opvoedkunst

De betekenis van het Michaëlsfeest

Het jaar kent een ritmisch verloop, onder andere de jaarfeesten keren elk jaar terug. En zijn sterk verbonden met de seizoenen.
Stelt u zich het jaar eens voor als een houten kralenketting. Sommige kralen zijn felgekleurd, dit zijn de feesten. Een ketting is helemaal rond en kent geen begin en geen einde. Alles loopt achter elkaar door en staat met elkaar in verbinding.
Zo is er ook een ritmisch en harmonisch verloop in de feesten.
Van de ketting zijn vier kralen heel duidelijk van kleur. Zij zijn het symbool voor Kerstmis, Pasen, St.Jan en het Michaëlsfeest. Deze feesten hebben elk hun eigen plaats in een van de vier seizoenen.
Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus. Het Kerstfeest is de kroon van het Lichtfeest. De dagen gaan weer langer worden en nachten worden korter. Buiten is het koud en donker.
Een half jaar later vieren wij het St. Jansfeest. De natuur is in volle bloei en er wordt een groot vreugdevuur gestookt. Alhoewel de zon op haar hoogtepunt is, beginnen de dagen te korten en de nachten worden langer.
De twee andere houten kralen zijn Pasen en het Michaëlsfeest. In de Paastijd staat de opstanding centraal. De natuur begint te ontwaken. Wat met Pasen ontwaakt, bloeit en groeit in de zomertijd. De vruchten worden rijp en geoogst. Het loof verwelkt en keert terug tot de aarde.
Tegenover de Paastijd staat de Michaëlstijd. Michaël is de naam van een aartsengel. Er zijn vele afbeeldingen van Michaël die de draak bestrijdt met het zwaard, of van Michaël met de weegschaal. Met het zwaard worden de duistere machten bestreden. Maar je kunt alleen iets met succes bestrijden als daarvoor de nodige krachten aanwezig zijn. Die krachten hebben wij opgedaan in de zomertijd. De zon heeft ons veel lichtkrachten geschonken. Dit vinden wij ook terug in de natuur, het gouden koren en de dikke rijpe vruchten. Het glanzend zwaard van sterrenijzer kan iemand lichamelijk verwonden, je kunt ook echter zelf het zwaard zijn. Dan verwond je iemand met woorden. ‘Vlijmscherp zei hij dat”.etc.!
Aan de andere kant kunnen gedachten messcherp, duidelijk en helder, geformuleerd worden.
In de oogsttijd, de maand september bij uitstek, wordt druk gewerkt om de geschenken van de zomer in ontvangst te nemen. Daarna zijn de velden en akkers kaal. Het zonlicht verdwijnt langzamerhand, maar in ons hart straalt een innerlijk licht.
De draak is het symbool voor ruzie en tweedracht. Innerlijk bestrijden wij de draak met ons ‘lichtzwaard’, voor de  wat oudere kinderen is dit niet duidelijk genoeg. Zij spelen het spel van de strijd tegen de draak.
Het vliegeren is een geliefd spel voor oudere kinderen in de herfst.
Het Duitse woord voor vlieger is: Drachen (draak). Van wie komt de vlieger het hoogst en wie houdt hem het langst in de lucht?
De weegschaal staat voor het wegen. Het wegen van het goede en kwade der mensen.
In de peuter-, kleutergroepen staat het Michaëlsfeest in het teken van de oogst. De draak komt hier nog niet ter sprake.
Na de donkere Michaëlstijd breekt met St. Maarten het begin van de Lichttijd aan.
(Vrije school Gouda) 

Open Ochtend Vrije peuterspeelzaal “Zonnestraaltje”

 

zaterdag 26 september


Kom naar de “Open ochtend” bij Peuterspeelzaal Zonnestraaltje te Hilversum
Zoekt u voor uw baby/dreumes een plekje op een peuterspeelzaal voor als hij/zij straks 2 jaar is? Kom dan op zaterdag 26 september naar de “Open Ochtend” van Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje in Hilversum.
Maak kennis met onze peuterspeelzaal, waar de aandacht vooral gaat naar het individuele kind. Er heerst een rustige en prettige sfeer,  er wordt voorkeur gegeven aan eerlijke producten en aan natuurlijke materialen. Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kleine kennis met ons maken en staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.
 
De Open Ochtend wordt gehouden op zaterdag 26 september van 09.30 tot 11.30 u.
Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje is te vinden aan de Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg).
Bel voor meer informatie 035 – 6838543 

Het feest van Sint Jan

Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar. Het is een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. In het groene gras zien we een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden waas het groen versluieren. Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. De natuur biedt ons een geweldige overvloed. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.
Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. We lijken zorgeloos te zijn en genieten van zon en buitenlucht.

Sint Jan was vroeger een algemeen erkende feestdag. De avond voor Sint Jan werden “Sint Jansplanten” gerooid, onder andere: Bijvoet, Ridderspoor en Sint Janskruid. Van deze planten werd een Sint Janskroon gevlochten. De kroon werd boven de huisdeur gehangen, als tover- en liefdesmiddelen.
Vooral aan het Sint Janskruid - Jaag de duivel kruid - werden bijzondere krachten toegeschreven. Het kruid zou boze geesten verdrijven, beschermen tegen branden en kwalen.
Het Sint Jansvuur is een gebruik dat terug gaat tot de tijd van de Germanen. Van snoeihout en Sint Jansloten maakten zij brandstapels. Het vuur werkte reinigend en boze geesten werden verjaagd. Als je door de vlammen van het vuur sprong werd je gesterkt om het komende jaar ongeluk en ziekten te overwinnen.
Nog steeds geldt dat na Sint Jan geen asperges meer worden gestoken als deze op traditionele wijze in de volle grond groeit.
Ook mag na Sint Jan geen rabarber meer geplukt wordt. Rabarber geplukt na Sint Jan smaakt namelijk bitter.
Voor de kinderen staan deze tradities, rituelen en beelden, die klare taal spreken tot hun gevoelsleven, heel dichtbij. Maar hoe zit dat met ons, de volwassenen? Wij kunnen niet meer putten uit allerlei krachten van vroeger, maar kunnen ze wel in gedachten met ons meenemen als actieve deelnemers aan het Sint Jansfeest en dit samen tot een heerlijk zomerfeest maken.

Pinksteren


 

Acht dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen wordt het Pinksterfeest gevierd. 
Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Jezus, beloofde zijn volgelingen dat hij ze niet alleen zou laten. Op Pinksteren daalt de heilige Geest neer over de apostelen, als helper en trooster. 
Het Pinksterfeest werd ook bij de Germaanse volkeren gevierd. Het was een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was.
 In de loop der tijd zijn de elementen uit de Pinksterfeestvieringen samengevoegd. Het is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.
Eerste Pinksterdag was vroeger de dag dat het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbloem, met bloemen en linten werd versierd. Deze Pinksterbloem werd, onder begeleiding van haar leeftijdgenootjes, langs de deuren geleid om zoveel mogelijk snoep in te zamelen.
Het is het feest van de verbinding tussen leven en materie. De pinksterbruid en bruidegom worden getooid met bloemen en sieraden. Daarbij horen een feestelijke dans rond de meiboom op het schoolplein.
Het symbool van de Heilige Geest is de duif. Noach koos de duif na de zondvloed uit om op onderzoek uit te gaan, de duif heeft een ingeboren gevoel voor richting. Denk maar aan de postduif.
Pinksteren is niet zozeer het feest van de scheppende aardekrachten, maar van de scheppende menselijke geest. Voor de kleintjes is Pinksteren een echt blij feest, met zijn vele liedjes die in de grote kring in de buitenlucht gezongen en gedanst worden. En wij, de volwassenen mogen met hen meedoen en in hun blijdschap delen.