Get Adobe Flash player

Nieuws

Sint Nicolaas

Het Sintfeest vormt ongetwijfeld een hoogtepunt in het leven van onze kinderen. De intense beleving, het mogen ontvangen van cadeautjes en de drukte eromheen.
Spreken we bij Sint Maarten nog over verwondering, Sint Nicolaas brengt dankbaarheid en offerkracht in ons boven, onze harten gaan open opdat we het kerstkindje kunnen ontvangen. Nu volgen meer lichtjes namelijk de vier kaarsen in de adventtijd: elke week een lichtje erbij tot het kerstfeest ‘De geboorte van het nieuwe licht.’
Onze jonge kinderen leven in een wereld die ‘goed’ is. Sint en piet mogen nog op de achtergrond blijven. Een beeld van Sint en piet uit de verte is al meer dan voldoende. We zingen liedjes bij de schoorsteen en zetten ons schoentje om de volgende morgen samen te kijken wat de Sint heeft gebracht. We hoeven de kinderen niet te overladen met grote cadeaus. Een zelfgemaakt presentje is het mooiste wat jij je kind kunt geven, omdat al je liefdeskrachten daarin gebundeld zijn.

 

dscf3767klein

Verslag jaarvergadering 2011

Hilversum, 28 oktober 2011

 

Beste ouders en verzorgers,

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er tijdens de jaarvergadering in september is besproken.

 

Jaarvergadering 28 september 2011 

Tijdens de vergadering zijn de volgende zaken besproken;

- De tuindagen, het zomerfeest en alle andere dagen die door vrijwilligers en leidster worden georganiseerd
- De plaatsing van het nieuwe speeltoestel in de tuin- Ontwikkeling van ons nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en onze nieuwe website
- Actie die we samen met de andere peuterspeelzalen hebben ondernomen om de dreigende bezuinigingen af te wenden (en met succes)
- Succesvolle werving van nieuwe peuters

 

Dreigende bezuinigingen en onze financiële situatie 

De gemeente Hilversum moet fors bezuinigen en voor 2012 was sprake van een halvering van de subsidie en voor 2013 werd zelfs gesproken over het volledig afschaffen van de subsidie. Onze peuterspeelzaal is voor ongeveer 50% afhankelijk van subsidie, dus als deze subsidie zou vervallen zou dat enorme gevolgen hebben voor de ouderbijdrage die we moeten vragen. En dat dat zou gebeuren was zeker niet ondenkbaar, er zijn al veel gemeentes die het peuterspeelzaalwerk alleen nog subsidiëren als er een VVE programma wordt aangeboden (VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en is gericht op de aanpak van met name taalachterstand van peuters. Een methode die eigenlijk moeilijk valt te combineren met onze antroposofische uitgangspunten). Samen met de andere zelfstandige peuterspeelzalen in Hilversum hebben we de belangrijkste politieke partijen om de tafel gekregen en hebben we hen weten te overtuigen van het belang van de peuterspeelzalen. Voor 2012 hebben we een geweldig resultaat geboekt, onze subsidie is gelijk aan de subsidie die we in 2010 hebben ontvangen!

 

Ouderbijdrage 2012 

Dat betekent wel dat er dus geen indexatie van de subsidie plaatsvindt. Dankzij dit resultaat zullen we voor 2012 de ouderbijdrage wel iets moeten verhogen naar 70 euro per maand, maar dat is een bescheiden verhoging van 3 euro per maand.


Voor de jaren na 2012 hangt alles van eventuele extra bezuinigingen waar Hilversum mee te maken krijgt, maar we zijn optimistisch en zullen de ontwikkelingen goed blijven volgen.


Onze financiële situatie is gezond. We hebben een reserve voor groot onderhoud (waar we dit  jaar het nieuwe speeltoestel uit hebben betaald).

 

Bezetting peuterspeelzaal 

In 2010 hebben we een bezettingsgraad gehaald van 82% en dat is veel te laag. Voor onze subsidie moeten we minimaal 90% halen. Inmiddels is onze bezetting al weer ruim boven de 90% en hebben we zelfs een klein wachtlijst! We hebben aan de gemeente uitgelegd hoe deze onderbezetting is ontstaan en wat we er aan hebben gedaan en gelukkig heeft het geen gevolgen gehad voor onze subsidie over 2010.

 

Bestuur en vrijwilligers 

De peuterspeelzaal is een stichting en heeft dus een bestuur nodig. Het bestuur bestaat nu uit vijf personen, maar vorig jaar waren er nog maar twee bestuursleden. Door het vertrek van kinderen op 4 jarige leeftiijden dus ook hun ouders hebben we steeds behoefte aan nieuwe aanwas. Op de jaarvergadering heeft een van de vaders zich aangemeld voor het bestuur. Als je mee wilt denken en beslissen over de speelzaal en haar toekomst meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

 

Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd door de leidster en de ouders. Denk aan de tuindagen, de jaarmarkt enz. In de ouderwerkgroep hebben we echt heel DRINGEND en SNEL behoefte aan ouders die zich hiervoor graag willen inzetten. Zo hebben we onze nieuwe huisstijl en logo te danken aan de inzet van een van de vaders. Meld je aan bij de leidsters of bij een van de bestuursleden.

 

Peuterspeelzaal Zonnestraaltje is van ons allemaal!

 

Bedankt en vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

Eric den Dulk,  Voorzitter

 

Lezing Lise Schimmel

Na afloop van de vergadering was er een lezing van Lise Schimmel. Zij vertelde over haar werk met (hoog)sensitieve kinderen en wist ons op enthousiaste wijze tips te geven over de omgang met deze kinderen. Al met al een zeer inspirerende lezing met voor velen een stukje herkenning. Voor meer informatie over Lise en haar werk kun je terecht op haar website: www.liseschimmel.nl

Sint Maarten 2011

Het feest van Sint Maarten is het volgende herfstfeest nadat van de aartsengel Michaël weer is vertrokken. 11 november geldt als feestdag van Sint Maarten, de ridder die de helft van zijn warme mantel aan de arme bedelaar gaf. Het Sint Maartenfeest is een feest van offerbereidheid en goedheid. De mens wordt in zijn hartekrachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de kinderen met hun lantarentjes zingent langs de huizen om een aalmoes te vragen. Ook in Hilversum is het Sint Maartenfeest in opkomst. In sommige straten spreken een aantal ouders samen af om samen met de kinderen langs de huizen te gaan.

sintmaarten

Op zijn vurig, dapper paard
Rijdt Sint Maarten langs de wegen,
Voor de koude, wind en regen
Door zijn mantel wel bewaard.

Kijk hij nadert reeds de poort,
Wil zijn paard al binnenrijden
Voelt de wind nog ijskoud snijden
En staat stil omdat hij hoort:
‘’ medelijden, edele heer,
‘k heb vandaag nog niets gekregen,
Heel de dag heb ik hier gelegen,
Van de koude viel ik neer’’.

Maarten kijkt en ziet een man,
Naakt en koud en haast bevroren
En zo eenzaam en verloren
Dat Maarten ’t niet verdragen kan.
Zonder verder nog te denken
Grijpt hij zijn zwaard en mantel beide
Om de mantel door te snijden
En de helft de man te schenken.
Snel springt Maarten van zijn paard,
Hangt de mantel om de arme:
‘hier, dit zal je zeker warmen’,
En rijdt weg in volle vaart.

Als Maarten slaapt, diezelfde nacht,
Krijgt hij wonderschone dromen
Christus is bij hem gekomen
Met zijn mantel, warm en zacht.
Nu spreekt hij Sint Maarten aan
En hij straalt met heel zijn wen
‘toen je goedheid hebt bewezen,
heb je dat aan mij gedaan!
Mij heb je voor de kou behoed
toen je je mantel hebt gegeven.’

Een nieuwe speeltoren voor in de peutertuin.

toestelEindelijk was het dan zover, op woensdag 16 februari 2011 werd onze peutertuin verrijkt met een nieuwe speeltoren.
Het oude klimhuisje, dat meer dan 12 jaar haar diensten bewezen had, was al enige tijd aan vervanging toe en ondertussen door één van de vaders afgebroken.
Tja, en dan ga je nadenken over wat we nog in onze tuin missen en wat de beste aanvulling is. We weten dat voor de peuter spelen ‘leren” is en daarom wilden we de peutertuin zo inrichten dat alle facetten van het peuterspel aan bod zou kunnen komen. De tuin moet voor ons een natuurlijke speelplek zijn waar het spannend en uitdagend is om in te spelen. Gras, fruitbomen, struiken, kleurige bloemen, geurende planten zoals lavendel en leuke ontdekplekjes.
Natuurlijk mag de zandbak niet ontbreken en daarom hebben we dan ook een ruime zandbak met bakhuisje waar heerlijke taarten gebakken kunnen worden. De peuters oefenen op deze manier hun fijne motoriek. Het is namelijk een hele kunst om, als je twee of drie jaar bent, een goed gevulde zandemmer zonder morsen naar het bakhuisje te brengen en om er vervolgens zandtaarten in bakvormpjes mee te bakken. Het wordt helemaal een feest als hierbij in de zomer ook de watertafel gebruikt kan worden.
Ons glijbaanhuisje is een gezellige ontmoetingsplek en daar wordt dan ook naast glijden heel wat afgebabbeld. De schommels zijn bij de grotere peuters favoriet, vol trots laten ze zien dat ze na heel veel oefening zelf kunnen schommelen.
Na alles op een rij gezet te hebben ontdekten we dat een klim/klautertoestel de beste aanvulling zou zijn. Klimmen langs een ladder, of boomstamtrap, om er vervolgens langs de andere kant weer af te klauteren of langs de paal af te glijden, is natuurlijk reuze spannend.
Op deze manier wordt het ruimtelijk bewustzijn, het evenwichtsvermogen en de grove motoriek geoefend. De jongste peuters proberen het aan de hand van juf, terwijl de ouderen het op eigen kracht proberen.
De klimtoren die wij hebben samengesteld en hebben laten plaatsen voldoet aan al deze eisen en is een mooie aanvulling op wat er al in de tuin aanwezig is.
Na de voorjaarsvakantie is hij door de peuters ‘ingewijd’ en aan het vuil worden van het hout kun je zien dat hij al intensief gebruikt is.
Dat beloofd wat voor de lente en de zomer, bij uitstek de periode waarin we heel veel buiten spelen.
Op de fotopagina staan enkele foto's waarop u en de kinderen kunnen zien hoe het toestel is geplaatst.

Hiep, Hiep, Hoera...

Ria jarig Juf Ria was jarig en daar hoorde natuurlijk, op de dag dat juf ook werkelijk jarig was, een leuk feestje bij.
Al dagen van te voren hebben de peuters heel erg hun best gedaan om een mooie feestmuts te maken. Er werd driftig gewerkt met kwast, lijmpot en confetti. Na dit plakfestijn maakten de juffen er leuke feestmutsen van.
Maar ook de lente staat voor de deur, dus werden er door de peuters kleine potjes geschilderd en hierin, samen met juf, een blauw druifje geplant.

Nadat aan het begin van de speel-, ochtend of middag eerst kabouter Pim wakker gemaakt was, kreeg ieder kind een muziekinstrument en werden alle feestliedjes voor juf gezongen. Dit keer waren er geen broodjes of crackertjes om op te eten, maar trakteerde juf op vlaflips en taart voor alle peuters en ouders die voor het feest een uurtje eerder waren gekomen. Juf werd enorm verwend met kaarten, tekeningen, bloemen, planten en allerlei andere leuke cadeautjes. Na afloop van het feest stapten alle peuters met hun muts op en met het potje met blauwe druifjes in de hand de deur uit op weg naar huis, om er thuis verder van te genieten.
Lieve peuters en ouders. Dank jullie wel voor het mooie feest, op naar het volgende. Juf Ria
Op de fotopagina staan enkele foto's waarop u en de kinderen kunnen zien hoe het feest was.